POSIŁKI REGENERACYJNE 2 - WŁADCY SMAKÓW
 • Posiłki regeneracyjne przysługują pracownikom, którzy wykonują pracę
 •   związane z wysiłkiem fizycznym:
 •  
 •   – powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny
 •     organizmu powyżej 2000 kcal (8375 kJ) u mężczyzn i powyżej 1100 kcal (4605 kJ) u kobiet,
 •   – powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny
 •     organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ)
 •     u kobiet, wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów
 •     technologicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej 10°C lub w których
 •     wskaźnik obciążenia termicznego służący do oceny średniego wpływu oddziaływania
 •     ciepła na człowieka w okresie reprezentatywnym dla jego pracy (WBGT) wynosi powyżej 25°C,
 •   – powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny  organizmu
 •     powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ)
 •     u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym;
 •  
 •   Za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca,
 •  
 • – przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych,
 • – pod ziemią.